Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden: Wezelbakkers

1. Inhoud overeenkomst.
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering en/of van goederen gesloten tussen Wezelbakkers, Wezelakkers 105, 2360 Oud-Turnhout, België en de klant die gebruikt maakt van onze diensten.
2. Bestelling plaatsen.
2.1 Een bestelling plaatsen kan op de 3 volgende manieren: telefonisch, via mail of via ons online contactformulier. Ieder vorm van bestellen impliceert dat u zich akkoord verklaart met de toepassing van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn.
2.2 Een bestelling is pas definitief na bevestiging.
3. Levering en afhaal
3.1 Wij leveren tussen volgende uren: 8u00 en 9u00, 9u00 en 10u00, 10u00 en 11u00.
3.2 Afhaal is mogelijk tussen 8u00 en 12u00.
4. Prijzen
3.1 De prijzen die op onze website staan zijn steeds van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en zijn altijd exclusief vervoer, tenzij anders vermeld.
5. Betaling
5.1 Het verschuldigde bedrag kan contant betaald worden bij levering of afhaal, vooraf via overschrijving of met een geldige cadeaubon.
5.2 Indien u in het bezit bent van een cadeaubon dient u dit te melden bij het plaatsen van een bestelling en dient u deze mee te geven met onze chauffeur of mee te brengen bij afhaal. Heeft u op het moment van levering of afhaal geen cadeaubon, dan zal het verschuldigde bedrag contact betaald moeten worden.
6. Annulatie.
6.1 Bestellingen kunnen enkel geannuleerd worden tot 48u voor levering/afhaal. Dit zonder kosten. Indien er geannuleerd wordt binnen de 48 uur, stellen wij een forfaitaire schadevoerging van 25 euro.
6.2 Wanneer u verstek laat voor uw bestelling (levering of afhaal) dient u onmiddellijk 100% van de door u geplaatste bestelling over te maken op ons rekeningnummer BE15 7360 7473 5130.
6.3 Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Wezelbakkers.
7. Cadeaubonnen.
7.1 Cadeaubonnen kunnen enkel ter plaatse aangekocht worden.
7.2 Indien u in het bezit bent van een cadeaubon, volstaat het van het nummer van de cadeaubon door te geven.
7.3 Bij niet nakomen van de gemaakte afspraak, vervalt de cadeaubon.
7.4 U dient steeds de vervaldatum van de cadeaubon te respecteren. Indien u cadeaubon vervallen is, verliest deze zijn waarde.
7.5 Onze cadeaubonnen zijn een jaar geldig vanaf de aankoopdatum.
8. Aansprakelijkheid
8.1 Vanaf het moment dat de klant de voedingsmiddelen bij ons afhaalt of vanaf het moment dat deze geleverd worden, is hij/zij verantwoordelijk voor de veiligheid en hygiëne. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de voedingsmiddelen op een correcte temperatuur te bewaren. Gekoelde gerechten moeten op een temperatuur onder de 5°C bewaard worden.
8.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel bederf of ziekte klachten bij bewaring van overschotten of het incorrect bewaren van voedingsmiddelen. Overschotten van verse producten ( = producten zonder houdbaarheidsdatum) dienen veiligheidshalve weggegooid te worden. Voorverpakte producten die voorzien zijn van een houdbaarheidsdatum kunnen bewaard worden tot deze datum mits correcte bewaring volgens de voorgeschreven bewaarcondities door de producent.
8.3 Het Belgisch recht is steeds van toepassing, eventuele geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld en op basis van redelijkheid en evenwichtige benadering, zo niet zullen de rechtbanken van gerechtelijke arrondissement van Turnhout bevoegd zijn om van de geschillen en betwistingen van gelijk welke aard, kennis te nemen en erover te
oordelen.
9. Allergenen
9.1 Wij zij niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade als gevolg van allergische reacties op onze producten.
9.2 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle relevante informatie m.b.t. allergieën schriftelijk door te geven aan Wezelbakkers. Bij melding van allergieën kan een aangepaste menu samengesteld worden, doch kunnen wij niet verzekeren dat er geen kruiscontaminatie kan plaatsvinden met andere allergenenbevattende producten. Indien de klant hiermee akkoord gaat is het de verantwoordelijkheid van de klant.
9.3 De meerprijs voor het aanpassen van bepaalde gerechten wordt doorgerekend aan de klant en wordt steeds vooraf meegedeeld aan de klant. De klant dient deze aangepaste prijs steeds te bevestigen alvorens een bestelling definitief is.
9.3 De allergeneninformatie kan opgevraagd worden.

%d bloggers liken dit: